Kanjertraining


Onze school is sinds februari 2014 een officiële Kanjerschool. De leerkrachten van onze school zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
Kanjertraining is een methode die ingezet wordt om de kinderen te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

De vijf basisregels die hierbij gehanteerd worden zijn:
kanjer

De Kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van leerlingen. Ze blijken heel goed in staat conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier op te lossen. Als je hen vraagt wat “normaal” gedrag is, kunnen leerlingen hier beter op antwoorden dan menig volwassene. Met de Kanjertraining leren leerlingen elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. We werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Vanuit deze regels worden verhalen verteld, afspraken gemaakt en oefeningen gedaan, om uiteindelijk te komen tot het doel van de ‘Kanjertraining’: iedereen is een kanjer! Een kanjer is een evenwichtig kind (of volwassene) dat zichzelf kan zijn, anderen helpt en ondersteunt waar het nodig is.

In de kanjerlessen worden de volgende materialen gebruikt: verhalen-/knieboeken, handpoppen van de ‘kanjerfiguren’: de vogel , het konijntje , het aapje en de tijger, de bijbehorende petten in vier kleuren, een boek met oefeningen en werkboeken.

images     pestvogel     aap     konijn

De kanjerlessen worden in de groepen 1 t/m 8 gegeven en hebben een duidelijke doorgaande lijn.

Voor ouders is er een ouderboek van de ‘Kanjertraining’ beschikbaar. Dit boek bevat veel achtergrondinformatie over de Kanjertraining en tips voor ouders. Mocht u dit boek willen aanschaffen kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan de directie. De kosten van het boek zijn € 20,--.