Zorg voor de kinderen

Om elke leerling de aandacht te kunnen geven die nodig is, beschikt de school over een goed systeem voor leerlingenzorg. Dit betekent dat de resultaten van de werkzaamheden van de kinderen nauwkeurig worden bijgehouden. Zo kan de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen worden gevolgd en kunnen we ook de kwaliteit van ons onderwijs in de gaten houden. Het geheel van testen, toetsen en de registratie van de vorderingen wordt administratief bijgehouden in het digitale systeem Parnassys.

Op school is een intern begeleider aanwezig, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot de zorg voor leerlingen. Deze bereidt met de leerkrachten de af te nemen toetsen voor en bekijkt samen met de leerkrachten de resultaten en de eventueel daaruit voortkomende gevolgen.

In het zorgteam worden alle kinderen besproken waar extra zorg voor nodig is. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken wanneer en hoe een leerling extra hulp krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd handelingsplan. Deze zorg kan zich richten op de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen), maar ook op werkhouding, concentratie, spel, gedrag of extra uitdaging. De ouders worden steeds op de hoogte gehouden als er extra zorg of leerhulp nodig is. De groepsleerkracht is in alle gevallen het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft.

Wanneer bij leerstofonderdelen achterstand of voorsprong wordt geconstateerd, stelt de groepsleerkracht een handelingsplan op om aan de leerling gerichte hulp en aandacht te bieden. Deze hulp wordt bij voorkeur in de eigen klas gegeven door de groepsleerkracht. Wanneer die niet mogelijk of gewenst is, wordt de leerhulp buiten de klas gegeven. Voor de kinderen met een voorsprong, kan afhankelijk van het kind gekozen worden uit verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld: de kinderen krijgen een verkorte instructie, werken met rekencompactingprogramma, leren een vreemde taal, maken een werkstuk (individueel of in een klein groepje) of halen een typediploma. Onze orthotheek biedt genoeg mogelijkheden om de kinderen uit te dagen. Elk jaar wordt onze orthotheek aangevuld met moderne leermiddelen.