Huiswerk groep 7

Huiswerk

De kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen huiswerk. Huiswerk dient als brug tussen school en thuis. Wekelijks zullen de groepsleerkrachten het huiswerk van uw zoon/dochter op de groeppagina zetten.

In principe krijgen de kinderen in groep 7 twee maal per week maakhuiswerk mee. De inhoud van dit huiswerk wisselt elke keer. Met de kinderen is verder afgesproken dat zij voor zover mogelijk één maal per week leerhuiswerk mee krijgen. Huiswerk kan beoordeeld worden waardoor het kind een indicatie krijgt van zijn beheersingsniveau en ontwikkeling. 

Daarnaast zullen alle kinderen dit jaar 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt moeten houden. Verder moeten er ook twee werkstukken worden gemaakt. Meer informatie hierover vindt u elders op de pagina van groep 7.

 

HUISWERK 

 

Een aantal leerlingen heeft op eigen verzoek een extra werkblad meegekregen voor rekenen en/of spelling. Dit is ter eigen oefening.

 

 

Woensdag 18 april: 

Taal toets. Thema Buitenissig. De woordenlijst hiervoor is bij de start van het blok meegegeven naar huis. Deze kan geleerd worden. Officieel hoeven de kinderen niet te leren voor deze toets. De woorden worden in de les aangeboden en tussendoor regelmatig geoefend. 

 

Dronderdag 19: 

- Spelling toets. Hiervoor hoeft NIET geleerd te worden. 

Verkeer toets. Verkeerskrant 6 wordt hiervoor geleerd. 

 

Vrijdag 20 april: 

- Redactiesommen blad