Huiswerk groep 7

Huiswerk

De kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen huiswerk. Huiswerk dient als brug tussen school en thuis. Wekelijks zullen de groepsleerkrachten het huiswerk van uw zoon/dochter op de groeppagina zetten.

In principe krijgen de kinderen in groep 7 twee maal per week maakhuiswerk mee. De inhoud van dit huiswerk wisselt elke keer. Met de kinderen is verder afgesproken dat zij voor zover mogelijk één maal per week leerhuiswerk mee krijgen. Huiswerk kan beoordeeld worden waardoor het kind een indicatie krijgt van zijn beheersingsniveau en ontwikkeling. 

Daarnaast zullen alle kinderen dit jaar 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt moeten houden. Verder moeten er ook twee werkstukken worden gemaakt. Meer informatie hierover vindt u elders op de pagina van groep 7.

 

Week 8

 

Een aantal leerlingen heeft op eigen verzoek een extra werkblad meegekregen voor rekenen. Dit is ter eigen oefening.

 

 

Donderdag 22 februari: Natuurtoets Hoofdstuk 3. De leerlingen leren hiervoor de samenvatting en eventueel de vragen uit het werkboek. 

 

Vrijdag 23 februari

- Spelling werkblad (dubbelzijdig)

 

- Begrijpend lezen: Zoek een nieuwsbericht uit de krant dat je interessant vindt. Lees het en bereid een korte presentatie (2 minuten) erover voor. Je gaat de klas straks vertellen waar je nieuwbericht over gaat, zonder het voor te lezen. Dus in je eigen woorden! Neem het nieuwsbericht mee!