Huiswerk groep 7

Huiswerk

De kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen huiswerk. Huiswerk dient als brug tussen school en thuis. Wekelijks zullen de groepsleerkrachten het huiswerk van uw zoon/dochter op de groeppagina zetten.

In principe krijgen de kinderen in groep 7 twee maal per week maakhuiswerk mee. De inhoud van dit huiswerk wisselt elke keer. Met de kinderen is verder afgesproken dat zij voor zover mogelijk één maal per week leerhuiswerk mee krijgen. Huiswerk kan beoordeeld worden waardoor het kind een indicatie krijgt van zijn beheersingsniveau en ontwikkeling. 

Daarnaast zullen alle kinderen dit jaar 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt moeten houden. Verder moeten er ook twee werkstukken worden gemaakt. Meer informatie hierover vindt u elders op de pagina van groep 7.

 

HUISWERK 

 

Een aantal leerlingen heeft op eigen verzoek een extra werkblad meegekregen voor rekenen en/of spelling. Dit is ter eigen oefening.

 

 

 

Huiswerk: 

 

Woensdag 26 juni:

- STUDIEDAG - kinderen vrij

 

Donderdag 27 juni:

- Topo toets hoofdstuk 8

 

Vrijdag 28 juni:

- Engels toets - Song 8 

De kinderen hebben hiervoor een woorden/zinnenlijst mee en een extra werkblad om mee te oefenen. 

 

- Bedenken wat je leukste herrinering is van groep 7.