Klasbord

Er worden minder berichten op de groepspagina’s van onze website geplaatst. 
Al onze nieuwtjes en foto’s plaatsen wij namelijk op Klasbord. 
Klasbord is een social media tool voor het onderwijs en maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk én veilig.
In een veilige en afgeschermde omgeving kan de leerkracht berichten delen. Ouders en/of verzorgers zijn zo direct op de hoogte van de activiteiten die in en om de klas plaatsvinden. 

                                                          klasbord logo